זוגיות כמפגש

דבורה פלדמן | א' ניסן תש"פ

התפיסה כי גבר זקוק לאשה 'מקבלת' ו'ממתינה' על מנת לממש את עצמו מחייבת את האישה...

בקרוב: המיתוס של האתוס

דבורה פלדמן