זוגיות כמפגש

דבורה פלדמן | א' ניסן תש"פ

התפיסה כי גבר זקוק לאשה 'מקבלת' ו'ממתינה' על מנת לממש את עצמו מחייבת את האישה...

המיתוס של האתוס

דבורה פלדמן | ג' חשוון תשפ"א

לחרדיות העובדת יש אתגרים משמעותיים שעליה להתמודד עמם. עם זאת, אין לקפוץ מכך למסקנה שהחרדיות...