אליעזר הופמן קרימינולוג קליני בוגר ישיבת בית מתתיהו וכולל בית התלמוד מטפל בפרוורסיות מאבחן ומנחה קבוצות בעמותת 'שלום בנייך' ומטפל במרכז טיפול 'למרחב. מנחה חינוך טיפול בקידום נוער - מחוז חרדי.

טיפול שורש

אליעזר הופמן | א' כסלו תשע"ח

סטייה בתחום היצרי אינה שונה מכל בעיה נפשית אחרת. כשם שבמחלות גופניות ונפשיות אחרות איננו...