מלמד בישיבות ההסדר 'שיח יצחק' ו'מחניים', עורך מוסף "שבת" ב"מקור ראשון" וחתן פרס ראש הממשלה ליצירה לשנת 2011. פרסם שני ספרים תורניים ושלושה ספרי שירה