אברך כולל כ-25 שנה, עסק בהוצאת פרסומים תורניים בתחום חושן משפט, הקים שתי ישיבות קטנות וביכנ"ס, ומזה כ-10 שנים עוסק ביחד עם חברים בהקמה וביסוס מסלול חינוך וקידום לנוער וצעירים חרדים מקביל לזה הישיבתי הקיים כיום. שימש חמש שנים כקצין בח"א. במקביל עוסק באדריכלות מקצוע אותו רכש בבית הספר לארכיטקטורה ותכנון ערים Prat Institute בניו-יורק.

"לעבוד את האדמה"

הרב ישראל הופריכטר | י"ד אב תשע"ז

העבודה היא אחד האלמנטים המשמעותיים ביותר של חיי אנוש עלי חלד, והיחס אליה היה תמיד...

גם רועים צריכים אדמה

הרב ישראל הופריכטר | ב' כסלו תשפ"א

ישיבת אוהלים היא החוזקה הגדולה שלנו, אך גם החולשה הגדולה: מאברהם אבינו השואל "במה אדע",...

להפריד כדי לחבר

הרב ישראל הופריכטר | י"ז אייר תשפ"א

הוויכוחים העמוקים בין החרדים לחילונים לא ייפתרו מאליהם, והם מובילים להתנגשות בלתי נמנעת. במצב הנוכחי,...

שומרי החומות

הרב ישראל הופריכטר | ט"ז סיון תשפ"א

החברה החרדית משלמת מחיר כבד על הימנעותה משרות צבאי, מחיר מוסרי ומחיר אזרחי. ההימנעות משרות...