תנו להן לבחור!

לאה פישהוף | כ"ד טבת תשע"ט

שכרן הנמוך של הנשים החרדיות הוא אולי מחירו של מסלול חייהן, אך אי אפשר לומר...