תשובה: מסע אישי אל הכלל

מרדכי ארנון | יט' אלול תשע"ז

חזרה בשובה היא מסע יחידי שאינו ניתן לכימות בכלים מדעיים. הסיבות לתשובת כל יחיד עלומות...