אברך, מתלמידי הגר"מ שפירא זצוק"ל

מדוע חשוב לציית?

הרב משה יצחק פרקש | ט"ו אלול תשע"ח

הביקורת על גישת הציות ללא טעם חשובה מאד. ההקשבה לטעמיהם של המצוות והחיבור שלהם לחיים...

אי-הנורמליות של המצוינות

הרב משה יצחק פרקש | י"ז סיון תשע"ז

החרדים החדשים אינם מבקשים את דרכם - היא כבר סלולה לפניהם ואינה דומה לזו החרדית...