אברך, מתלמידי הגר"מ שפירא זצוק"ל

מדוע חשוב לציית?

הרב משה יצחק פרקש | ט"ו אלול תשע"ח

הביקורת על גישת הציות ללא טעם חשובה מאד. ההקשבה לטעמיהם של המצוות והחיבור שלהם לחיים...

גזענות אשכנזית: האמנם?

הרב משה יצחק פרקש | ג' אדר ב' תשע"ט

תופעת האפליה והגזענות קיימת ונוכחת בציבור שלנו. אפילו נוכחת מאד. אולם מי שברצונו לעקור את...

לעמוד על נפשנו

הרב משה יצחק פרקש | א' ניסן תש"פ

הזלזול בהוראות הזהירות של משרד הבריאות - מקום שהציבור החרדי היה אמור להיות מוביל בו...

מדוע אנו כופרים בטובה?

הרב משה יצחק פרקש | ט"ז אב תש"פ

ארץ ישראל נבנית, עולם התורה פורח, אנו חיים בשגשוג וברווחה ובביטחון בארצנו, באדמת הקודש, בציון...

לאן נעלם הצדיק?

הרב משה יצחק פרקש | כ"ב שבט תשפ"א

ההצעה לחדש את החסידות לאור קווי היסוד המקוריים שלה סובלת מחולשה מרכזית: היא אינה משאירה...

אי-הנורמליות של המצוינות

הרב משה יצחק פרקש | י"ז סיון תשע"ז

החרדים החדשים אינם מבקשים את דרכם - היא כבר סלולה לפניהם ואינה דומה לזו החרדית...