תושב ירושלים. בוגר ישיבת חברון. לאחר שירותו בצה"ל, הקים וניהל חברת כוח אדם. שימש כמנכ"ל זק"א וכיועץ של מספר שרי ממשלה. פלדשטיין הוא חבר הוועד המנהל של עמותת 'IT works' לקידום גיוון בתעסוקה וחבר המועצה הציבורית של 'הפורום הטכנולוגי של ישראל'. כיום בתפקידו כמנכ"ל קרן קמח ומתוך מטרה לגרום להגדלת ההיצע התעסוקתי עבור הציבור החרדי בישראל ולהשבחתו, פועל מרדכי בשני מישורים עיקריים: האחד מול רשויות המדינה וגופים ציבוריים, במטרה להגדיל את מעורבותם בתהליך משמעותי זה. והשני, מול המעסיקים במשק הישראלי, באמצעות הצפת ערך הגיוון התעסוקתי כדי לגרום לכך שיותר ויותר חרדים יועסקו ביותר משרות איכות.

תורתך קבע ומלאכתך ארעי

מוטי פלדשטיין | יד' אב תשע"ז

האווירה החינוכית בישיבות מורה כי העבודה היא צורך נחות, שלמרות שאי אפשר לעולם בלעדיו, עדיין...