למד בישיבת פוניבז', כיום אברך, ומלמד במקומות שונים יהדות ופילוסופיה. מחבר הספר "לרגעים תבחננו", פעיל באינטרנט בפורומים שונים, וכותב ומפרסם מאמרים שונים בתחומים אלו.

זאת חוקת התורה

הרב מנחם נאבת | א' אלול תשע"ח

גישה רווחת רואה בחיי תורה ומצוות צורת חיים חסרת תוכן: למצוות אין טעם ובתורה אין...

האם יש אפולוגטיקה טובה?

הרב מנחם נאבת | ט"ז חשוון תשע"ח

הבעיתיות באפולגטיקה נובעת מהתפיסה שהדת היא דבר שניתן להצדיקו באמצעות טיעונים לוגיים ומתמטיים. גישה מדעית...