למד בישיבת פוניבז', כיום אברך, ומלמד במקומות שונים יהדות ופילוסופיה. מחבר הספר "לרגעים תבחננו", פעיל באינטרנט בפורומים שונים, וכותב ומפרסם מאמרים שונים בתחומים אלו.

האם יש אפולוגטיקה טובה?

הרב מנחם נאבת | ט"ז חשוון תשע"ח

הבעיתיות באפולגטיקה נובעת מהתפיסה שהדת היא דבר שניתן להצדיקו באמצעות טיעונים לוגיים ומתמטיים. גישה מדעית...

זאת חוקת התורה

הרב מנחם נאבת | א' אלול תשע"ח

גישה רווחת רואה בחיי תורה ומצוות צורת חיים חסרת תוכן: למצוות אין טעם ובתורה אין...