בית המדרש אינו היכל הרוח

משה שוחט | י"ח אלול תשפ"א

העיסוק בהגות מעולם לא היה חלק אינטגרלי מבית המדרש היהודי. גם אם היו הוגים שעסקו...