מו"ל לשבעבר של עיתון "בקהילה"; עורך ראשי של פרויקט "אוצר מפרשי התורה" שעל-ידי מכון ירולשים