צו השעה: עיר מקלט

מירי הופמן-יגלניק | כ"ו טבת תשפ"ב

בניגוד לריבוי כתובות הסיוע לנפגעות, לפוגע המעוניין להיטיב את דרכיו אין גוף שיוכל לפנות אליו...