היושבת בגנים

הרב נועם פלאי | ח' תמוז תשע"ט

שחיקה, העדר תחושת סיפוק ומשבר גבריות אינם מצוקות ייחודיות לציבור האברכים, אלא הן נגעים נפוצים...

בשבח האמונה הפשוטה

הרב נועם פלאי | כ"א אלול תש"פ

במקום לנהל דיאלוג עם העולם החילוני-ליברלי, מוטב שנזכור שאנו עוסקים בדבר בעל משמעויות אחרות לגמרי...

בקרוב: פחות היסטריה, יותר אמונה

הרב נועם פלאי | י"א שבט תשפ"ג

החברה הישראלית מצויה בהיסטריה. קריאות להנמכת הלהבות ולהרגעת השיח רק מלבות את החרדה ומובילות להתנהגות...