היושבת בגנים

הרב נועם פלאי | ח' תמוז תשע"ט

שחיקה, העדר תחושת סיפוק ומשבר גבריות אינם מצוקות ייחודיות לציבור האברכים, אלא הן נגעים נפוצים...