יועץ לשר לשירותי דת. בונה ומנהל השתלמויות לצוותי הוראה ותוכניות חינוכיות במשרד החינוך בנושא אמונה וקדושה. מנהל את "מפגשים מחוץ לקופסה" מפגשי היכרות וחשיפה עם המגזר החרדי. מרצה לחינוך וזהות יהודית בפלטפורמות שונות. יועץ לענייני חרדים ב"מוריה" החברה לפיתוח ירושלים.

להפסיק להתנצל

נתנאל זליקוביץ | כ"ג חשוון תשע"ח

ערכה של האפולוגטיקה אינו נמדד במידת מצוינותה האינטלקטואלית אלא לפי מעלתה לקירוב אנשים לאביהם שבשמים....

שבטים שונים; צרכים דומים

נתנאל זליקוביץ | י"ד אייר תשע"ח

הניסיון לקדם מכנה משותף בין פלגי היהדות אינו חדש, אבל המחלוקת בין היהדות האורתודקוסית והחילוניות...