מנהל המכינה החרדית של האוניברסיטה העברית, רב בית כנסת "אהל יצחק" טלביה ירושלים ומנהל תכניות עתודה לחרדים בנציבות שירות המדינה

בדידותו של הסטודנט החרדי

הרב נחמיה שטיינברגר | י' אדר תשע"ח

האופי והחוויה של סטודנט חרדי באוניברסיטה חילונית שונים מאד מאלו של הלומד במכללות החרדיות. הסטודנטים...