בוגר מדרשיית נועם. בפרדס חנה וישיבות פוניבז' ומיר. כיום לומד. תורה, מחנך. ועוסק בעריכה תורנית.

משבר לימוד ההלכה בדורנו

הרב נתנאל אדיר | י"ט טבת תש"פ

בני ישיבות הלומדים הלכה שרויים במצוקה חריפה. ההלכה אמורה להיות "לימוד על מנת לעשות", אלא...