בוגר מדרשיית נועם. בפרדס חנה וישיבות פוניבז' ומיר. כיום לומד. תורה, מחנך. ועוסק בעריכה תורנית.

משבר לימוד ההלכה בדורנו

הרב נתנאל אדיר | י"ט טבת תש"פ

בני ישיבות הלומדים הלכה שרויים במצוקה חריפה. ההלכה אמורה להיות "לימוד על מנת לעשות", אלא...

חבר אני לכל אשר יראוך

הרב נתנאל אדיר | כ"א תמוז תשפ"א

אמת המידה לקרבה בין יראי ה' ממגזרים שונים אינה צריכה להיות האידאולוגיה וההשקפה, אלא יראת...