בוגר מדרשיית נועם. בפרדס חנה וישיבות פוניבז' ומיר. כיום לומד. תורה, מחנך. ועוסק בעריכה תורנית.