השלחן והפולמוס 

נועם פלאי - היסטוריה יהודית | י"ט אב תשע"ט

הגהותיו הצנועות של הרמ"א על השלחן הערוך הביאו לכך שספרו של בעל הבית יוסף זכה...

שלום אסיר ציון

נועם פלאי - היסטוריה יהודית | כ"א כסלו תש"פ

סיפור מותו של רבי יהודה הלוי הפך לטרגדיה שהתקבלה באהבה אצל משוררים והוגים, ובחוסר אמון...

הגשר של ביזנטיון

נועם פלאי - היסטוריה יהודית | א' טבת תש"פ

על רבי מרדכי כומטיאנו, מגדולי חכמי ביזנטיון ומי שניסה להקים מעצמת קירוב כבר במאה החמש...

האם תעירו את האהבה?

נועם פלאי - היסטוריה יהודית | ו' אייר תש"פ

על נסיון העלייה הגדול והלא ידוע לארץ ישראל שהנהיג המהר"ם מרוטנבורג, ועל המחלוקת של ראשוני...

היהודים חוזרים לאי

נועם פלאי - היסטוריה יהודית | ה' אלול תשע"ט

מה קורה ליהודים כאשר נגמר הכסף למלך תאב בצע, ואיך סוחר ממולח אחד אחראי לכך...

מי הציל את ילדי המנזרים?

נועם פלאי - היסטוריה יהודית | ה' טבת תש"פ

מי היה האיש שהסתובב ברחבי אירופה וחילץ ילדים יהודים באמצעות קריאת "שמע ישראל"?