להיות אזרח בעיר החרדית

אודליה פרוש | כ"ד כסלו תשפ"א

התנהלות הרשויות המקומיות החרדיות אינן מיוחדות בשל בעיה מבנית בפוליטיקה החרדית וגם לא בשל שחיתות...