הרב ראובן לויכטר, תלמידו המקורב של הרב שלמה וולבה זצ"ל, הוא דמות מובילה בתחום המוסר בארץ ישראל ובעולם. שיעוריו המעמיקים והמקוריים, לצד ספריו על התשובה ועל הגדה של פסח (וכן פירושיו על "אור ישראל" ו"נפש החיים"), מהווים מקור השראה למאות ואלפים לעלייה ולהעמקה בעבודת ה'.

אמונה של הזדהות

הרב ראובן לויכטר | ג' חשוון תשע"ח

אמונה פשוטה היא הזדהות עמוקה עם יסודות האמונה והדת – הזדהות שאינה יכולה להתבסס על...