חשיבותו של העולם העליון

שמואל בן-שלום | ד' תשרי תש"פ

ההפרדה של הנשגב מהנחות עומדת ביסודה של כל דת. ללא הפרדה זו, קשה מאד לחיות...