בן ישיבה.
למד בישיבת נחלת הלויים. לומד כיום בישיבת מיר ומלמד בישיבת דרך ה'.