בוגר ישיבת חברון וישיבת הר-עציון, מתמחה באגף תקציבים שבמשרד האוצר, וחוקר במכון החרדי למחקרי מדיניות.

על התורה. ועל העבודה?

שלמה טייטלבוים | א' אב תשע"ז

כיצד ניתן להסביר את התנזרותם של בני ישיבות מעבודה? בחינה מעמיקה מעלה כי אין די...