חוקר ישיבות ליטא, תנועת המוסר והחברה החרדית. מלמד באוניברסיטה הפתוחה וחוקר במכון ון ליר בירושלים. עורך ספרי ביוגרפיות, מדריך סיורי מורשת למזרח אירופה, ומרצה בבמות שונות. ספרו 'ישיבות ליטא - פרקי זיכרונות' (בעריכה משותפת עם פרופ' עמנואל אטקס) הופיע בשנת 2004, וספרו האחרון 'למדנות, מוסר ואליטיזם - ישיבת סלבודקה מליטא לארץ ישראל', הופיע בשנת 2016, שניהם בהוצאת מרכז זלמן שז"ר.