בין השיתין: על אילמות ודיבור

שירה צוריאל | כ"ד תשרי תשפ"ב

אחדים ממבקשי קרבת א-להים משתוקקים לגעת בקיום באופן חשוף ולבטל את הדיבור, את ההתייצבות של האדם מול...