לשמור על אי-השתלבות

הרב שלמה אצרף | ו' אדר תשפ"א

לאחרונה קוראים קולות רבים להשתלבות של החברה החרדית בחיי המדינה ורואים בהימנעות מכך חוסר אחריות....