מנחה בנפש יהודי, משיבה באקשיבה, בעלת תואר ראשון בתנ"ך ומחשבת ישראל.

להאמין בַאמונה

תרצה דרדיק | ט' חשוון תשע"ח

כדי שאדם יוכל להנחיל אמונה הלאה, הוא צריך להיות בטוח בדרכו, ואיתן באמונתו. את זה...