קרימינולוגית, חוקרת אלימות במשפחה וגירושין בחברה החרדית