אם לשמונה ילדים, בתו של הרב ראובן לויכטר שליט"א; מעבירה סדנאות בחינוך ילדים ונותנת ייעוץ פרטני בתחום.

מלכודת הדבש של העידוד

תמר פפר | י"ג תשרי תשע"ח

עידוד הוא כלי מרכזי בארגז הכלים שבהם משתמש המורה בחינוך תלמידיו. אולם הוא אינו בהכרח...