אברך. בית המדרש הליכות עולם. בוגר ישיבת "בית מתתיהו", וכולל "דרוש וחידוש" של הרב דוד לייבל שליט"א. מרכז תכניות בוגרים במחלקה החרדית ב"קרן תקווה".

מה קרה לקול המוסרי של הימין?

הרב צבי וינטר | א' אדר א' תשע"ט

קולו המוסרי של הימין האינטלקטואלי אינו נשמע במחוזתינו. הדיון הציבורי הרווח מתאפיין בחלוקת תפקידים ברורה:...