למד בישיבת מרכז התורה חזון ברוך בצרפת, ולאחר שעלה לארץ בגיל 18 למד בישיבת קול תורה. מכהן כראש כולל "קול יצחק" החל מתשנ"ה, מחבר הספר "תורת אב" בהלכות נדה ומקוואות. רב בשכונת רמות, רוב בית הכנסת "שאגת אריה -תפארת אלישע".

המהפכה התורנית של מרן

הרב אורי בנון | ו' טבת תשע"ח

מורשתו החשובה ביותר של הרב עובדיה זצ"ל היא המפכה שחולל בשדה התורני. קודם תקופתו, הלימוד...