ממייסדי קהילת צעירים "אביעה". ר"מ ב"מדרשה החסידית לצעירים".

צעירים לכתחילה

הרב ישראל קושמרסקי | כ"ה אב תשע"ט

רווקות מאוחרת היא סימפטום של תופעה רחבה יותר המצויה אצל צעירים בימנו ומכונה "התבגרות מתמשכת"....