איזור ללא מצוות

יצחק ברוך | כ"ב במרחשון תשע"ט

דיון מעניין בשאלה נקודתית, האם מותר לקיים מצוות במקום שאינו נקי, מביא בעקבותיו הבחנה בין...

להתחתן ולברוח

יצחק ברוך | י"ז בכסלו תשע"ט

מעקב אחר תולדות חייו הסוערים של ר' יוסף יוזל הורביץ, "הסבא מנובהרדוק", מביא אותנו לעיין...

דבריו האחרונים

יצחק ברוך | ד' בטבת תשע"ט

לזכרם של קדושי קהילת בֶּעהְמִישׂ לַיְיפָּא שנהרגו על קידוש השם בד' בטבת תק"ה, עיון בשאלה...

שוק חופשי בלימוד התורה

יצחק ברוך | ב' בשבט תשע"ט

האם מותר לפתוח ישיבה חדשה שתתחרה בישיבה וותיקה באיזור? ליום פטירתו של רבי צבי הירש...

מצוות עקומות ושכל ישר

יצחק ברוך | כ"ד בכסלו תשע"ט

אחר מיטתו של הרב אהרן יהודה ליב שטיינמן זצ"ל, עיון בסנסן אחד מתורתו לקראת ימי...

חתן דמים למולות

יצחק ברוך | ה' בטבת תשע"ט

דברי תורה כאובים אחר מיטתו של עמיעד ישראל איש-רן הי"ד, הקרבן הצעיר ביותר בין קרבנות...

מדריך שימושי לנבואה

יצחק ברוך | י"א בשבט תשע"ט

לרגל 339 שנה למותו של נתן העזתי, מן המפורסמים שבנביאי השקר, עיון מקיף בתהליכי ההסמכה...

החסיד ר' פרנץ יוזף זצ"ל

יצחק ברוך | כ"ו במרחשון תשע"ט

בין התארים הרבים שניתנו לפרנץ יוזף, קיסר אוסטריה הנערץ, בלט התואר 'חסיד אומות העולם'. מה...

הרב שואל, השמיים משיבים

יצחק ברוך | י"ט בכסלו תשע"ט

את ההלכה נדרשים החכמים לפסוק על פי אמות מידה רציונליות ומסורתיות. אף על פי כן,...