בוגר ישיבות תפרח ומיר, לשעבר מנהל חינוכי ואקדמי בישיבת "דרכי חיים", כיום רכז תכניות ומערכת בכתב-העת "צריך עיון" ובמחלקה החרדית ב"קרן תקווה".

טוב לו השתיקה

יוסף גרין | כ"ג תמוז תשע"ח

החברה החרדית בחרה בשתיקה ציבורית ביחס לשואה. בחירה זו נבעה מתוך השקפה ברורה על תפקידה...