דיין ומשפטן. רב קהילת "אור חדש", רמות, ירושלים. מלמד בישיבת "חדוות התורה". מנהל המחלקה החרדית ב"קרן תקווה", מקים ועורך ראשי של "צריך עיון". מפרסם מאמרים בהלכה (בעיקר באתר "דין") ובהגות. בעמח"ס "בנין השטר" בענייני שטרות.

בין פרישות להתנכרות

הרב יהושע פפר | י' כסלו תשפ"ד

ציבור תופסי התורה שומר במידה רבה על פרישות מהעולם שמחוץ לבית המדרש. לפרישות זו מעלות...

תשובה חדשה אל היהדות

הרב יהושע פפר | א' טבת תשפ"ד

טבח שמחת תורה עורר בציבור הישראלי סנטימנט חזק של שיבה אל היהדות, על דרך תיאורו...

לקראת מעמד ביניים חרדי

הרב יהושע פפר | ג' סיוון תשע"ז

בשנים האחרונות עוברים חלקים מתוך החברה החרדית תהליך אטי של אימוץ אורח חיים "בורגני". הדבר...