דיין ומשפטן. רב קהילת "אור חדש", רמות, ירושלים. מלמד בישיבת "חדוות התורה". מנהל המחלקה החרדית ב"קרן תקווה", מקים ועורך ראשי של "צריך עיון". מפרסם מאמרים בהלכה (בעיקר באתר "דין") ובהגות. בעמח"ס "בנין השטר" בענייני שטרות.

הזמן למנהיגות

הרב יהושע פפר | כ"ד אייר תשפ"א

האסון במירון מוביל אותנו, אם נרצה ואם לאו, לשאלת האחריות. בתורה, שאלת האחריות מוליכה אותנו...

האם אנחנו אזרחי ישראל?

הרב יהושע פפר | ה' טבת תשפ"ג

בעידן ה"חזון איש" היו בפנינו אתגרים דחופים: להקים מחדש את עולם התורה שנחרב בשואה ולשקם...

המקדים רחמים לרוגז

הרב יהושע פפר | ה' תשרי תשע"ט

חסרונו של האדם, שאינו יכול לעמוד בדרישת האמת של הדין, הוא המאפשר לו לרקום מערכות...

עלייה לצורך עלייה

הרב יהושע פפר | כ' אב תשפ"א

נוכחותם הגוברת של עולים בחברה החרדית בישראל עשויה לתרום לכינון חברה המשמרת ערכים יהודיים בסיסיים...

תפקידה החברתי של הקנאות

הרב יהושע פפר | כ' אייר תשפ"ג

הלכת "קנאים פוגעים בו" מלמדת כי יש תיקונים חברתיים שהממסד הרבני אינו יכול או אמור...

ונא אל תצריכנו

הרב יהושע פפר | ב' ניסן תשע"ט

עצמאות בכלל, ואי־תלות כלכלית בפרט, הם ערכים בסיסיים במסורת ישראל, המגדירים את מעלת האדם ואת...