כדי לתקן נדרשת העזה

הרב ד"ר יוסף יצחק ליפשיץ | ו' ניסן תשע"ז

ההימנעות החרדית מפני התמודדות מושכלת עם אתגרי הזמן אינה פוגעת רק ביוצאים מן החומות אלא...

טעמו של הא-ל

הרב ד"ר יוסף יצחק ליפשיץ | ח' אלול תשע"ח

המובן הרווח של טעמי המצוות הוא טעם אנושי. מצוות התורה מוסברות לפי מטרות אנושיות של...