אמונה וספק בעקבות השואה

מראה מקום | כ"ז ניסן תשע"ז

כיצד מתמודדים עם השאלות האמוניות אותן מעלה השואה? הרב אליעזר ברקוביץ קורא להפריד בחדות בין...