מסורת, חברה וסוגיית הגיור

מראה מקום

סוגית הגיור היא אחת הסוגיות המרכזיות המפלגות את העולם האורתודוקסי בימינו. במערכה זו משתתפים גורמים...