ביום שהחרדים יצאו לעבוד…

מראה מקום

תחזיות קודרות רבות מודאגות מעתידה הכלכלי של המדינה, לו תימשך מגמת אי-ההשתתפות בשוק התעסוקה בקרב...

קפיטליזם בשוק; צדקה בבית

סיני נתנאל פרל | י"א תמוז תשע"ז

האינטואיציות המוסריות של זכות הקנין והעזרה לזולת סותרות זו לזו. במערב נהוג לפתור אותם על...