קפיטליזם בשוק; צדקה בבית

סיני נתנאל פרל | י"א תמוז תשע"ז

האינטואיציות המוסריות של זכות הקנין והעזרה לזולת סותרות זו לזו. במערב נהוג לפתור אותם על...

ביום שהחרדים יצאו לעבוד…

מראה מקום

תחזיות קודרות רבות מודאגות מעתידה הכלכלי של המדינה, לו תימשך מגמת אי-ההשתתפות בשוק התעסוקה בקרב...