מי צריך לימודי ליבה?

מראה מקום

אחת הטענות הפופולריות של המתנגדים ללימודי ליבה במערכת החינוך החרדית היא, שגברים חרדים מפתחים כישורי...