עומקו של מקרא

הרב יעקב צבי בוצקובסקי | י"ז כסלו תשע"ט

ריחוקם של בני ישיבות מעיסוק בפשוטו של מקרא אינו תוצאה של העדפת הדרש על הפשט....