מחירה של השתיקה

ד"ר לאה ריימן | ט"ז טבת תשע"ט

העובדות החרדיות הן נכס למשק. הן מוכשרות, חרוצות ומסורות. אלא שלכל אורך הקריירה התעסוקתית שלהן...