ר' משה שפירא – דברים לזכרו

מראה מקום | א' ניסן תשע"ז

אחד ממאורי המחשבה בדור האחרון, הרב משה שפירא, הסתלק מאתנו לפני מספר שבועות. הרב יהושע פפר...