"לברית הבט"

ד"ר מורן נגיד | א' אלול תשע"ז

בימיה הראשונים התאפיינה תנועת התשובה בקשר הדוק עם החברה החרדית. בעלי התשובה שאפו להיטמע בקהילות...