על התורה. ועל העבודה?

שלמה טייטלבוים | א' אב תשע"ז

כיצד ניתן להסביר את התנזרותם של בני ישיבות מעבודה? בחינה מעמיקה מעלה כי אין די...

מחירה של השתיקה

ד"ר לאה ריימן | ט"ז טבת תשע"ט

העובדות החרדיות הן נכס למשק. הן מוכשרות, חרוצות ומסורות. אלא שלכל אורך הקריירה התעסוקתית שלהן...