בקרוב: The Individual Voice

| Adar 5781 / February 2021

במקום לדבר על "גורמי סיכון" ו"מניעת נשירה" ולצבוע באדום ילדים טובים וכשרים, עלינו לחשוב על...