"לעובדה ולשומרה" – החרדים העובדים – בימת "צריך עיון"

חברי הפאנל:
הרב אברהם קרויזר – אסטרטג ויועץ ר"ע ירושלים
הרב יחזקאל פוגל – יו"ר המרכז האקדמי אונו
הרב אוריאל זלזניק – שותף מייסד בהקמת ישיבות ומוסדות.
מנחה: הרב ישראל גרובייס - עורך "בקהילה"

ט"ו אייר תשע"ז (11.5.2017)