צריך עיון > בין הסדרים > אתגר החינוך בעולם המודרני

אתגר החינוך בעולם המודרני

בהרצאה שנשאה בשנת 1960, מעבירה ההוגה השנויה במחלוקת, חנה ארדנט, ביקורת נוקבת על שיטות החינוך הנהוגות באמריקה. היא מפנה אצבע מאמשימה לעקרון השיוון כפי שהוא מתבטא בחינוך, לפרגמטיזם המושל בכל ולזלזול בלמידה מתוך גישות המאדירות את עצמאותו של הילד:

 

המשבר הכללי שפקד את העולם המודרני בכל מקום וכמעט בכל תחום מתחומי החיים מתבטא בצורות שונות במדינות שונות. באמריקה, אחד מהיבטיו הבולטים ביותר הוא המשבר המתמשך בתחום החינוך…

ובאשר לחינוך עצמו, האשליה הצומחת מן הפּאתוס של החדש הניבה את תוצאותיה החמורות ביותר רק במאה שלנו. תחילה היא אפשרה למארג של תיאוריות חינוכיות מודרניות, אשר צמח במרכז אירופה והכיל בליל מדהים של דברי טעם והבלים, לחולל מהפכה רדיקלית תחת נס החינוך הפּרוגרסיבי. באירופה נותר הדבר בגדר ניסוי, שנבחן פה ושם בבתי ספר יחידים ובמוסדות חינוך מבודדים, ואז הרחיב בהדרגה את השפעתו באזורים מסוימים. אבל באמריקה המערך התיאורטי הזה נישל לפני כעשרים וחמש שנה, כמעט בן־לילה, את כל המסורות והשיטות המבוססות בתחומי ההוראה והלמידה…

את שורשיהם של מהלכים הרסניים אלו אפשר לחלק באופן סכמתי לשלוש הנחות יסוד מוכרות מאוד. הראשונה היא שעולמו של הילד, או החֶברה שילדים מכוננים בינם לבין עצמם, היא אוטונומית, וצריך להותירה בשליטתם במידת האפשר. המבוגרים נמצאים שם רק כדי לעזור לילדים בשלטונם. הסמכות המורָה לכל ילד וילד מה לעשות ומה לא לעשות נתונה בידי קבוצת הילדים עצמה…

הנחת היסוד השנייה שהמשבר הנוכחי מעמיד באור מפוקפק נוגעת להוראה. בהשפעת הפסיכולוגיה המודרנית ועיקרי הפּרגמטיזם, התפתחה הפּדגוגיה למדע של הוראה באופן כללי, והתנתקה כליל מן החומר שיש ללמדו. המורה נחשב לאדם שיכול ללמד כל דבר; הכשרתו היא במקצוע ההוראה, ולאו דווקא בתחום מומחיות מסוים…

הנחת היסוד השלישית… [היא ש]האדם יכול לדעת ולהבין רק את מה שעשה בעצמו; ויישומה בתחום החינוך הוא פרימיטיבי כשם שהוא מובן מאליו: הוא חותר להחליף, במידת האפשר, את הלמידה בעשייה. הסיבה לכך שאין מייחסים עוד חשיבות לשליטתו של המורה במקצועו היא הרצון לחייבו לפעילות למידה מתמשכת, כדי שלא יעביר לתלמידיו "ידע יבש" אלא ימחיש להם כיצד ידע נוצר ונרכש; במקום ללמד ידע מבקשים להנחיל מיומנות, משל היו הלימודים בבית הספר תקופת התמחות שבה רוכשים מקצוע כלשהו. והתוצאה היא מעין החלפה של מוסדות למידה בבתי ספר מקצועיים…

 

למאמר המלא ב"תכלת"