צריך עיון > בין הסדרים > מהפכת ההלכה בעולם הישיבות

מהפכת ההלכה בעולם הישיבות

בשנים האחרונות חל שינוי במעמדה של ההלכה בעולם הישיבות ובחברה החרדית. גדולי התורה, המנהיגים, היו בעבר ראשי ישיבות שהתרחקו מפסיקת הלכה, ואילו היום הדמויות הדומיננטיות הם דווקא פוסקי ההלכה. כיוצא בו, לימוד ההלכה הולך ונעשה פופולרי בקרב הלומדים. מה ההסברים לשינוי זה? הרב יצחק ליפשיץ מסביר כי שינוי זה הוא למעשה חזרה אל המקור, אל תיאולוגיה מבוססת הלכה שלה שורשים עמוקים בעולם היהודי, בתוספת נופך מן המסורת של יהדות הונגריה.

 

גישה מזלזלת ללימוד הלכה, המעמידה את לימוד התורה התאורטי מעל לכול ומתייחסת ללימוד הלכה כעיסוק שולי הראוי לתלמידים הפחות כישרוניים, אפיינה במידה מרובה קו מרכזי בעולם הישיבות הליטאי. המגמה הייתה להעמיד את הישיבה במרכז העולם הערכי והדתי. כל תלמיד שאף להיות ראש ישיבה…

ברם, מגמת הזלזול בלימוד הלכה החלה להתמוסס בשלושת העשורים האחרונים. עם פריחתו והתעצמותו של העולם החרדי, הלכה והתעצמה מגמה של לימוד הלכתי מן הסוג המסורתי שהייתה קיימת כל העת, אם כי בצנעה, ולא זכתה להיות בקדמת הבמה. ניתן היום לראות, הן בירושלים הן בבני ברק, לומדים רבים העוסקים בעיקר בלימוד הלכה. כוללים רבים מתמקדים בנושאים הלכתיים מסוימים, ומכוני הלכה רבים שוקדים על מחקר מסורות שונות של מנהג. יתרה מזו: אברכים רבים מקדישים את זמנם לשמש תלמידי חכמים, והם עוסקים בהתמחות הלכתית לצדם של פוסקים בעלי שם…

אף שהלכה איננה מן הנושאים הכלולים בסדר הלימוד של הישיבה, תשומת הלב להלכה ולדקדוק בפרטיה רבה מאוד. כל מי שלמד בישיבה מכיר על בשרו את העיסוק האינטנסיבי בהקפדה הלכתית. הלחץ החברתי לדקדוק בהלכות תפילה,כשרות, ציצית, שבת הוא לעתים ללא נשוא. די בשהייה קצרה בקהילה חרדית כדילחוש כאילו עיני הכול ננעצות בך. שמירת מצוות לפרטיהן היא עניינו של הציבור כולו וסטייה, אפילו קלה, ממה שנראה כשורת הדין – זוכה לביקורת. מה גרם למעמדה הרם של שמירת הלכה אדוקה כל כך, חרף מה שנדמה כנטישת המסורת ההלכתית הישנה? התשובה לשאלה זו נעוצה בהשקפת העולם החרדית, שמעולם לא נטשה את ההלכה עצמה. גם אם לימוד ההלכה איבד לתקופת מה את זוהרו, שמירת ההלכהמעולם לא איבדה את מעמדה. להשקפה זו חברו, לדעתי, מספר גורמים. הראשון שבהם הוא מספר גדולי תורה, שהציבו במודע את דקדוק ההלכה בראש סולם הערכים הדתי, ובכך אדון בהמשך דבריי. השני הוא השפעתה הרבה של מסורת קהילת יוצאי הונגריה…

 

למאמר המלא ב"אקדמות"

כתוב תגובה:

נא להזין תוכן בתגובה
חובה למלא שם
נא למלא כתובת אימייל