צריך עיון > בין הסדרים > מה רע ביוונים?

מה רע ביוונים?

מראה מקום

קולמוסים רבים נשתברו על שאלת מה בין ירושלים לאתונה. בסקירה קצרה וממצה מציע הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל ארבעה חלוקות. הוא מצביע על כך שכל החלוקות הדיכוטומיות לוקות בחסר, ויש לאפיין את ההבדלים בסדר הערכים ובגישה הכללית, ולא בוויכוח על עמדות מסוימות:

 

קשה לדבר על תרבות יון כיוון שרבו בה המחלוקות והתפיסות, אבל ישנן שתי נקודות ראשיות המאפיינות אותה:

א. הכרת המציאות ותפיסתה הניתנת להשגה ולהשתלטות, לא ראו בה מסתורין וכוחות גדולים מהם, אלא – מציאות של אתגר, אבל – ניתן להשתלטות, לא כתפיסה כיום, שההשתלטות על המציאות משמעה: שלטון פיזי, הבנת הטבע כך שניתן להפיק ממנו עצמה וכוח, אלא כהשתלטות שכלית בהקמת המסגרת של הבנת הכל לשמה…

ב. מרכזיות האדם בבריאה, כבעל שעור קומה השולט בכל היקום, עיין באנטיגונה לסופוקלס: שיר שבחים לאדם-הגדול בפעולותיו מן הטבע. אמנם מסוקרטס והלאה עובר המחקר מחיצוניות הבריאה לפנימיותה, אבל – הארס עומד במרכז הכל ועיקר הטיפול ושימת הלב מופנית אליו.

שתי נקודות אלו של התפיסה היונית מציגות את האדם מול הבריאה, כשולט מול נשלט, ככולל את הבריאה והיא פרט ממנו ופעולותיו. העמדת השכל והיופי במרכז אצל היונים היתה על מנת לתת את הכלים שבהם ישיג, יתפוס וישתלט על העולם. השכל – באדם, והסדר – בבריאה הם המקנים לאדם את פועלו ושלטונו על הטבע. נמצא: עיקר היוונות – האדם משיג ושולט על הבריאה, ושאר הקווים המאפיינים אותה הם כליו של עיקר זה…

המגמה היונית והתרבותית אינה רעה בעצמה, אלא – בהעמדת סדר הערכים בצורתו הנכונה. אין ערכים פסולים לחלוטין, אלא – פגומים וחסרים ואינם מסודרים כיאות, עד שהפגום וההפוך הופך לרע מוחלט. שלטון האדם וכבוש הטבע כחלק מהמגמה הכללית, כחלק מעבודת ה' ומההכנעה לפניו יתברך הופך לעצמאי ובלעדי עד שהופך לעבודה זרה, ולאו דווקא בריבוי אלילים כי אם בהאלהת האדם וכוחותיו. טוינבי העמיד את החטא המרכזי של היונים בהומניזם, בהעמדת האדם כיחיד וכמרכזי בבריאה, כאלוהי העולם. היהדות תובעת את הגרות בארץ. המציאות המרכזית היא הקב"ה ואנו משמשים אותו יתברך, תלויים בו יתברך, טפלים לו יתברך, אין לנו קיום בלעדיו יתברך וכל שלטוננו על הבריאה למענו הוא, ומאתו יתברך כל חיינו וכל כוחנו…

 

למאמר המלא ב"עלון שבות"

כתוב תגובה:

נא להזין תוכן בתגובה
חובה למלא שם
נא למלא כתובת אימייל