צריך עיון > בין הסדרים > מי יזכה לפניך בדין?

מי יזכה לפניך בדין?

כיצד יש לגשת לראש השנה? במה אנו יכולים להצטדק לפני שופט כל הארץ, כשאין איש היכול לרחוץ בניקיון כפיו ולומר כי זיכה ליבו? הרב אליהו מאיר פייבלזון מסביר כי הרעיון של המלכת ה' בראש השנה בא לומר שאנו מעוניינים להמשיך את הקשר אל הקב"ה ולאחוז בדרך התורה, למרות שלפעמים מעדנו. עיקר החשיבות של היום היא קריאת הכיוון, התווית הדרך:

 

אחד מידידי, יועץ נישואין במקצועו, שיתף אותי פעם ברזי המקצוע שלו. כאשר מגיע בפני, כך אמר, זוג לייעוץ, הם מלאים בדרך כלל טענות רבות זה על זו וזו על זה. בתחילה אני שומע את השטף הראשון, שלפעמים הוא חמור וקשה עד מאד, ונותן להם לשפוך את סערת הרגשות הראשונית. זאת כדי ליצור אוירה רגועה יותר, להמשך הדיון. אחר כך, אני רגיל להציג בפניהם שאלה אחת, גורלית ומשמעותית. האם אתם חפצים בהמשך הקשר? האם אחרי כל הטענות, העוינות והכעס, עדיין אתם מעוניינים בשיתוף ביניכם?…

נדמה לי, שתיאור זה הוא משל טוב להבנת ענינו של ראש השנה. ראש השנה הוא יום הדין, כדברי המשנה (מסכת ראש השנה, פרק א משנה ב), "כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון". איך אנחנו אמורים להתכונן ליום זה? הרי ברור לגמרי שאין אנו יכולים לצאת זכאים לחלוטין בדין. אחד הפיוטים הנאמרים בראש השנה אומר כך: "א-ל אמונה בערכך דין, אם תמצה עומק הדין, מי יצדק לפניך בדין". לאמור, קשה למצוא אדם שיכול לעמוד ולהימצא צודק במידת הדין. לב יודע מרת נפשו, וכל אחד מאיתנו מכיר את חולשותיו, ואת המקרים בהם נהג בניגוד לערכיו שלו. כבר שלמה המלך אמר בספר קהלת (פרק ז פסוק כ), "כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא". אם כן על מה אנו נשענים בבואנו לראש השנה?

התשובה לשאלה זו, עולה מן הסיפור של ידידי יועץ הנישואין […] אנחנו מעוררים את מידת הרחמים. אם פנינו אל חידוש הקשר, ויש בליבנו ציפיה להתגלות מלכות ה' בעולם, אנחנו באמת ראויים למידת הרחמים. בגילוי הרצון החיובי שבליבנו אנו נעשים קשורים ושייכים למלכות ה', מכאן ואילך יטפלו בכל מעשה ומחשבה שלנו, אבל המגמה לא תהיה חיפוש הצדק, אלא פתרון הבעיות ותיקון המצב.

חז"ל אמרו בתלמוד (ברכות דף יז עמוד א), "ריבון העולמים, גלוי וידוע לפניך שרצוננו לעשות רצונך, ומי מעכב? שאור שבעיסה (יצר הרע) ושעבוד מלכויות (צרות הגלות)". המעשים הפחות מוצלחים שלנו, אינם נובעים מתוכנו פנימה. ככל שנברר בתוך עצמנו, ונוציא לפועל את רצוננו הפנימי לעשות את הטוב ואת הישר ולהתקרב אל הקב"ה, כך נזכה שבורא העולם ידון וינהג איתנו במידת הרחמים. בכל מצב בו אנו נמצאים, תמיד פתוחה הדרך לשנות כיוון ולהתקרב אל האמת ואל הקדושה…

 

למאמר המלא ב"זו דרכנו"