צריך עיון > בין הסדרים > סמארטפונים – גישת קרלין-סטולין

סמארטפונים – גישת קרלין-סטולין

מהפכת המידע הטכנולוגית, ובראשה, רשת האינטרנט וזמינות הטלפונים החכמים, הולידה אתגרים חדשים בפני החינוך התורני. בקהילות רבות נהוג להטיל איסור גורף על שימוש ברשת האינטרנט, על אף נחיצותה ההולכת וגוברת. בחוברת שיצאה לאור לפני מספר חודשים מובעת עמדת  האדמו"ר מקרלין-סטולין אודות הגישה הנכונה להתמודדות עם אתגרי הטכנולוגיה. עיקרה הם מודעות, ריאליות וזהירות:

 

נושא הטכנולוגיה מעסיק ומעורר ענין בכל העולם. בכל מקום ומקום נערכים כנסים בענין, מדובר בנושא שאי אפשר להתעלם ממנו. ההתעניינות בדרכי ההתמודדות עם התקדמות הטכנולוגיה מקיפה את העולם כולו, חוצה מגזרים, קהילות ועדות. לא רק בקרב יהודים חרדים, אלא אף חילונים ולהבדיל גויים דנים ודשים בכך, ומחפשים דרכים כיצד להתגבר על הבעיות הכרוכות בה.

כפי הידוע, כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א סלל דרך כבושה ומשנתו סדורה בענין חמור זה, אך מפאת חוסר ידיעה ובלבול השולט בכלל הציבור חשוב מאוד להבהיר את הענין באר היטב. נעשה כאן בס"ד מאמץ להבהיר את הדברים עד מקום שידינו מגעת בתקווה ובתפילה שלא תצא תקלה מתחת ידינו…

כאן המקום להדגיש ולהוקיע את הטעות שהשתרשה בקרב רבים וטובים. רבים טועים לחשוב כאילו ישנן שתי שיטות בנידון. שיטה אחת הדוגלת במלחמה בפגעי הטכנולוגיה, והשיטה האחרת הגורסת שאין מקום להילחם בדבר. מדוע? כי כנראה אין זה נורא כ"כ ח"ו… לכן אפשר להקל. מחשבה זו בטעות יסודה!!! אין כאן שום מקום לדיון האם צריכים להילחם או לאו. השאלה היא רק על אופי דרכי המלחמה. כיצד יש להתנהל במלחמה גורלית זו. טעות לומר שיש כאן מחמירים או מקילים. חלילה לומר כן, שהרי אין שום מקום להקל ראש ח"ו בסכנות חמורות כאלו. אלא, ישנה כאן שיטה ברורה המסורה לנו בס"ד והמאירה את עינינו כיצד יש לנהוג במלחמה זאת. מה הן הדרכים הנכונות למלחמה בשדה הקרב הקריטי הכרוך בסכנות וחורבן נורא אם אין נלחמים בו בדרך הנכונה. האחריות היא על הכלל, ויש להבהיר כי שומה עלינו להילחם במלחמה…

בשורות דלהלן נבאר את הענין גם מבחינה הלכתית, ועלינו להדגיש: חלילה אין כאן מקום לזלזול בגדולי ישראל שליט"א. אלא מו"מ בדברי תורה. בד בבד ישנה כאן ביקורת נוקבת כנגד מהלך שנשמע בחוצות כאילו המכשירים למיניהם הם "חפצא דאיסורא", ויש מקום לבזות ולגנות מי שמחזיק בהם אף באופן מותר עם סינון, וזה מהלך שאינו נכון כלל על פי תורה…

 

קרא עוד באתר "עסקן"